Lesgeld en voorwaarden

Lesgeld:

Er zijn twee mogelijkheden van betaling:
-Per losse les: €17
-Per contributieperiode (gemiddelde lesprijs €13,50)
Je betaalt dan vooruit voor een periode. Het bedrag is afhankelijk van het aantal lessen dat gegeven wordt in die periode.
Contributieperiodes zijn: jan & febr / mrt & april / mei & juni & juli / aug & sept & okt / nov & dec

Voor een danser die tussentijds instroomt:
Eén mogelijkheid van betaling:
– per losse les (€17) tot aan het begin van een nieuwe contributieperiode, daarna ook twee mogelijkheden van betaling

Voor dansers die instromen in een kennismakingsperiode:
-Of €17 voor één kennismakingsles
-Of €33 voor kennismakingslessen in een ‘instroommaand’  bestaande uit 3 lessen

-Of €44 voor kennismakingslessen in een ‘instroommaand’  bestaande uit 4 lessen

Daarna mogelijkheid tot betaling:
-Of per losse les (€17)
-Of per contributieperiode (gemiddelde lesprijs €13,50)
Je betaalt dan vooruit voor een periode. Het bedrag is afhankelijk van het aantal lessen dat gegeven wordt in die periode.
Contributieperiodes zijn: jan & febr / mrt & april / mei & juni & juli / aug & sept & okt / nov & dec

Betalingen:

Betaling als je betaalt per losse les:
-contant voorafgaand aan de les

Betaling als je betaalt per contributieperiode:
Betaling dient steeds voor het begin van de betaalperiode te worden voldaan:

-Of contant voorafgaand aan de eerst te volgen les
-Of door overschrijving op bankrekening NL72INGB 000 57 000 93 t.n.v. Biodanza met Elly Helmond

Voordelen bij betaling per contributieperiode:
-je betaalt gemiddeld €13,50 per les
-inhalen van een les in een andere groep is altijd mogelijk
-het deelnemen aan een extra les in een andere weekgroep (zonder extra kosten) is mogelijk (mits er plek is).

Voorwaarden:

Commitment:
Of je nu betaalt per periode of per losse les, ik wil je vragen om zo trouw als mogelijk te komen. Biodanza brengt een transformatieproces in jezelf op gang. Dat proces heeft het nodig dat je regelmatig aanwezig bent en je verbindt met de groep. De groep is de voedingsbodem waarbinnen je kunt experimenteren, onderzoeken, leren en het nieuwe kunt toelaten. De anderen zijn voor jou “de groep” en jij bent dat voor de anderen.

Verhinderd: 
Ben je verhinderd, dan is het fijn als je me dit tijdig, dus voorafgaand aan de les laat weten middels een mailtje, smsje of appje (tel: 0610766361).

Beëindiging: 
Bij beëindiging midden in een contributieperiode vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

Aansprakelijkheid:
“Biodanza met Elly” noch docente Elly Kox, noch degene die de lessen eventueel vervangen, zijn aansprakelijk voor schade ontstaan door deelname, verlies of diefstal.
Deelname vindt plaats op eigen risico.