Biodanza beweegt je

Wat is biodanza ? Tja, hoe leg je iets uit, wat je eigenlijk alleen maar kunt ervaren?  

Biodanza gaat over bewegen, voelen, ervaren, uit je hoofd gaan en in je lijf zakken, over dansen op jouw unieke manier.

Biodanza is meer dan “gewoon lekker bewegen op muziek”. Dansend je gevoel tot uitdrukking brengen én jezelf beter leren kennen: daar gaat het om bij Biodanza. Het gaat niet om het leren van mooie danspasjes of bewegingen. Je danst op je eigen manier, om het leven écht te voelen. En dat heeft een positieve invloed op je welzijn!
Al dansend kun je meer ontspanning, meer speelsheid, meer plezier, meer lichtheid ervaren. Door vrijer te bewegen in de dans (steeds losser, echter, puurder) kun je je gaandeweg ook steeds vrijer bewegen in je leven. Nieuwe stappen durven zetten, doen wat je leuk vindt, waar je je goed bij voelt.

Biodanza is een ontdekkingstocht, een weg van je openen voor het leven en meer en meer de verbinding voelen met jezelf, met anderen en met de wereld om je heen. 
Letterlijk betekent Biodanza: dans het leven. En iedereen kan dansen, of je nu oud of jong, man of vrouw, gezond of iets minder gezond bent.

Wat kan het je geven ?

Deze vorm van dans heeft vele effecten. Een paar voorbeelden zijn; je bent in je lichaam in plaats van in je hoofd en het is stressverminderend. Het maakt je zacht en leert je op een affectieve wijze omgaan met jezelf en met anderen. Het geeft je kracht om te doen wat je graag wilt doen en het leert je meer te genieten van het moment waardoor je levenslust toeneemt. Je energie gaat weer stromen en je hart opent zich.  Biodanza brengt je bij je puurheid en je onschuld. Het haalt het goede in je naar boven. Je contacten worden liefdevoller.  Biodanza geeft je meer zelfvertrouwen en een grotere verbondenheid met jezelf. Daardoor ga je meer weten wat je nodig hebt, wat je voedt.
Langzaam leer je….. en integreer je het in je dagelijkse leven.

Waar komt het vandaan ?

Biodanza werd in de zestiger jaren ontwikkeld door  de Chileense psycholoog, medisch antropoloog, kunstenaar en dichter Rolando Toro. Hij experimenteerde met dansexpressie en ontdekte het heilzame effect van bepaalde combinaties van muziek, bewegingen en emoties. Zo ontstond een systeem met een veelheid aan oefeningen.

Maar het is meer dan dat. Zelfs meer dan een mogelijkheid om je emoties uit te drukken. Het is eerder een nieuwe levensvisie, een proces van menselijke ontwikkeling, een innerlijke transformatie en een ontwikkeling van al onze menselijke mogelijkheden.  

     Rolando Toro
” Biodanza is about learning to ‘dance life’ and rediscover the ‘pleasure of living’. “

Hoe werkt het ?

De les is zorgvuldig opgebouwd uit diverse eenvoudige oefeningen en dansen, die met elkaar een eenheid vormen. Tijdens de les krijg je een kleine introductie voor iedere dans, en wordt aan je verteld waar de dans over gaat. Daarna wordt er een stukje voorgedaan op muziek. Vervolgens wordt iedereen uitgenodigd om het zelf te ervaren.
Je wordt geraakt door de muziek en dit gevoel zet je om in dans. De bewegingen zijn direct in het moment en komen vanuit je hart. Het gaat om voelen, ervaren, genieten en volledig in het hier en nu zijn.
Tijdens het dansen ervaar je verschillende delen van jezelf zoals je vitaliteit, je vuur, je kracht maar ook je zachtheid, je lichtheid, je luchtigheid, je speelsheid en je creativiteit.

Tijdens elke biodanza-sessie worden er dansen alleen gedaan, maar ook dansen in tweetallen en met de hele groep. 

Je praat de hele les niet, echt helemaal niet. Zo zet je je denken op een laag pitje en  voel je meer wat je doet en doe je meer wat je voelt.
Je luistert naar je eigen lijf, niets moet. Je daagt jezelf wel uit, maar je forceert je niet.  Zelfregulering is belangrijk. Luister naar wat je lijf op dit moment aankan en je laat weten. Je mag een dans overslaan. Je mag verlegen en onhandig zijn. Je slooft je niet uit, je beweegt zoals jij bent vandaag. En tegelijk…. kun je jezelf uitdagen iets nieuws te doen.

Biodanza en de 5 lijnen

Vitaliteit, creativiteit, affectiviteit, seksualiteit, transcendentie zijn potentiële menselijke kwaliteiten die al dan niet ontwikkeld, onderdrukt, onbekend, bewust en gebruikt zijn.  Het proces van Biodanza helpt je de natuurlijke potenties te ontdekken, te ontwikkelen en meer uit te drukken in je leven. In de wekelijkse lessen worden deze thema’s of potentiële vermogens steeds opnieuw gestimuleerd, aangemoedigd en ontwikkeld.
We noemen deze 5 thema’s de vijf lijnen van Vivencia.

 • Vitaliteit
  Vitaliteit is het leven met energie tegemoet treden en een goede balans vinden tussen actie en rust. Het is belangrijk om vitaal te zijn zodat je kunt uitreiken naar wat je nodig hebt en verlangt in het leven. Vitaliteit voedt blijdschap, levenslust en geeft je het vermogen om levendig (in je) lichaam zijn. 
 • Seksualiteit
  Seksualiteit en sensualiteit horen bij ieder levensaspect, al wordt dat vaak niet erkend. Een glimlach, een gebaar, een hand die zachtjes vastgehouden wordt of streelt. In Biodanza wordt dit aspect van het leven op zachte wijze herontdekt. Je vermogen tot intimiteit en sensualiteit nemen toe. Seksualiteit begint bij opnieuw leren verlangen en bij het ontdekken en wakker maken van plezier in jezelf.
 • Creativiteit
  Je creatieve vermogens aanspreken en zo de mogelijkheid  hebben om expressie te geven aan jouw leven, het te vernieuwen en zelf te creëren: een relatie, een moment, een toekomst. 
 • Affectiviteit
  Affectiviteit is contact, verbinding,  vriendschap en het solidariteitsinstinct. Het vermogen de ander te ontmoeten, ons instinct voor respect, tederheid. Affectie is onze natuurlijke mogelijkheid tot liefhebben en genegenheid ervaren. Als we anderen ontmoeten, hebben we deze vaardigheid nodig, zowel om te geven als om te ontvangen. 
 • Transcendentie
  Transcendentie is de band met de natuur,  het gevoel te hebben te horen bij het leven als geheel. De toestand van bewustzijnsverruiming; de alles overtreffende ervaring van de eenwording met het Universum. Totale harmonie kunnen voelen, één te zijn met de mensheid.

“Sometimes I felt in my body all the manifestations of bliss, eroticism, fraternity, creative energy, and impulse for life. I sensed the possibility of pure contact with the living reality through movement, gestures, and the expression of feelings. Music was the universal language, the only one understood by all in this Tower of Babel world; dance was the ideal way to integrate body and soul, and could communicate happiness, tenderness, and strength to all. And I wanted to share all this with a large number of  people”                                                                                                                                                            Rolando Toro